Lid worden?

Heb je interesse om bij BC Flits te spelen? Kom dan gerust langs op een van de dagen dat wij de zaal hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of wil je gewoon lekker sportief en gezellig bezig zijn samen met anderen? Dan is badminton echt iets voor jou! 

Voor meer informatie kun je e-mailen naar het secretariaat info@bcflits.nl

Contributie

Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december;
De contributie bedraagt voor de senioren € 296,50 per jaar en voor de junioren € 194,50 per jaar

(Het contributiebedrag is vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 3 april 2023)

De contributie is inclusief de afdrachten voor de Nederlandse Badminton Bond: Badminton Nederland. Wanneer u besluit lid te worden bent u verplicht om contributie en bondsbijdrage te betalen volgens onderstaande tabel. U bent minimaal lid voor 6 maanden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Betaling is alleen mogelijk via automatische incasso. Machtiging tot automatische incasso is verwerkt in het aanmeldingsformulier. U machtigt ons dan om voortaan de contributie van uw rekening af te schrijven volgens de volgende tabel:

 

Deze machtiging is geldig tot schriftelijke opzegging van lidmaatschap.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per aanmelding.

Nieuwe leden zonder bondsnummer betalen € 10,00 extra voor de inschrijving bij Badminton Nederland.
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van de penningmeester een bericht met een overzicht van de verschuldigde contributiegelden voor de rest van het lidmaatschapsjaar.

Na ontvangst van de eerste incasso krijgt u een label aan het labelbord met daarop uw naam.

  • Een seniorlid zijn de leden die op 1 september van het lopende boekjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  • Een juniorlid zijn de leden die op 1 september van het lopende boekjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Jeugdsportfonds

jsf_algemeenOnder bepaalde voorwaarden kan de gemeente financieel ondersteunen bij de kosten voor het lidmaatschap. De eventuele tegemoetkoming geldt alleen voor jeugdleden t/m 18 jaar.

Voor aanvullende informatie zie volgende link: Jeugdsportfonds

Kleding

Wanneer je competitiewedstrijden gaat spelen verwachten we dat je speelt in de clubkleding. Deze bestaat uit een blauw polo-shirt met BC Flits design en een zwarte short of broekrokje met logo van BC Flits. Deze zijn aan te schaffen via de kledingcommissie. Je kunt contact opnemen met Vera Draaijer via e-mail of haar in de hal opzoeken.

Adreswijzingen

Adreswijzingen en andere wijzingen die van belang zijn voor de administratie van onze club dienen zo spoedig mogelijk door gegeven te worden aan het secretariaat. Zo mogelijk schriftelijk of via de email.

Afmelding

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Dit kan per brief of e-mail gericht aan de secretaris.

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende kalendermaand .