Maatregelen Corona

Volgende maatregelen gelden in Sporthal ’n Dikken tijdens de thuiswedstrijden van BC Flits.

Graag zorgvuldig lezen!


Maatregelen per 25 februari 2022

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Vergewis je vooraf altijd van de ter plekke geldende regels. Heb je klachten? Blijf thuis;

• Normale openingstijden voor horeca en sportlocaties, geen anderhalve meter verplichting en ook mondkapjesplicht vervalt.

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.


Bestuur BC Flits