Speeltijden

Zaaluren

Maandagavond      : 21.00 uur – 23.00 uur –> senioren –> training en labelen.
Dinsdagavond        : 18.00 uur – 20.00 uur –> junioren –> training.
Dinsdagavond        : 20.00 uur – 23.00 uur –> senioren –> training en labelen.
Vrijdagavond          : 19.30 uur – 23.00 uur –> senioren –> competitie.
Zaterdagochtend   : 8.30 uur – 10.30 uur –> junioren –> training.
Zondagmiddag       : 12.00 uur – 14.30 uur –> junioren –> competitie. (Let op! Andere locatie.)*

*Op zondagmiddag speelt de jeugd competitie in:

Dikkensweg 3

7641 CC Wierden

tel: 0546-572600

Trainingen

De trainingsuren zijn verdeeld, de indelingen van de uren en de locaties kun je vinden aan het publicatiebord in de zaal. Ook voor de jeugd zijn verschillende indelingen gemaakt voor nadere informatie over de indelingen met daarbij de verschillende tijden kunt u zich wenden tot een van de begeleiders. Een aantal punten die van belang zijn voor de trainingen van de senioren:
Er zijn op de dinsdagavonden tijdens het competitie seizoen (dit loopt van september tot mei) een aantal banen gereserveerd voor de training.

 • De banen voor de training zijn aangegeven op het labelbord.
 • Aan het publicatiebord hangt een schema met trainingstijden en de daarbij behorende groepen.
 • Men kan zich melden bij de baan op het ingedeelde tijdstip.
 • Wanneer men zich heeft opgegeven voor de competitie wordt geacht dat men komt trainen.
 • Wanneer men verhinderd is gaarne afmelden bij de trainer (indien mogelijk).

Labelen (vrij spelen)

Op de maandagavond en dinsdagavond kan op de banen waarop niet getraind wordt vrij gespeeld worden, hier dient men rekening te houden met een aantal punten:

 • Ieder senior lid heeft een label met daarop zijn eigen naam.
 • De dames hebben een rood label en de heren hebben een blauw label.
 • Boven de verschillende banen staan een aantal tijden weergegeven.
 • Op elke baan kunnen per tijdstip vier labels neergehangen worden.
 • U kunt een baan reserveren door uw label op een gewenst tijdstip neer te hangen.
 • Op het tijdstip dient u zich te melden bij de betreffende baan.
 • Indien u heeft gelabeld wordt u geacht de sporthal niet te verlaten.
 • U kunt alleen uw eigen label op het labelbord hangen.
 • Na het verstrijken van de labeltijd mag u uw label weer verhangen.
 • Wanneer u traint kunt u niet labelen.

Competitie

De badmintonsport is zeer geschikt voor wedstrijden in competitieverband tegen teams van andere verenigingen uit de regio. De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal ’n Dikken, Dikkensweg 3 in Wierden.

Senioren

De teams van BC Flits spelen op verschillende niveaus, zowel op  regioniveau als ook op landelijk niveau. Het competitieseizoen begint in september en duurt tot en met januari/februari.

Er spelen dit seizoen 10 teams in de regiocompetitie en 1 team op landelijk niveau. Alle teams trainen één keer in de week. Team 1 tot en met team 4 op de maandagavond en team 5 tot en met team 11 op de dinsdagavond. Daarnaast is er op de maandag- en op de dinsdagavond volop gelegenheid om vrij te spelen.

De thuiswedstrijden worden gespeeld op de vrijdagavond van 19.30 – 23.00 uur. Van de teams wordt verwacht dat ze om 19.15 uur in de zaal aanwezig zijn zodat de wedstrijden om 19.30 uur beginnen.

Aan het begin van het nieuwe competitieseizoen ontvangt iedere competitiespeler van de technische commissie alle relevante informatie over de wedstrijden.

Junioren

De jeugd speelt de thuiswedstrijden op de zondagmiddag van 10.00 – 13.00 uur.

Aan het begin van het nieuwe competitieseizoen ontvangt iedere competitiespeler een formulier met daarop de indeling van de verschillende teams en de data voor zowel de thuis- als de uitwedstrijden. De jeugdleden trainen twee keer per week.

De jongste jeugdleden trainen op de dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur en de oudere jeugd traint van 19.00 tot 20.00 uur. Op de zaterdagmorgen is er training voor alle jeugdleden van 08.30 – 10.30 uur. Dit seizoen hebben wij drie jeugdteams, waarvan 1 team in de U13 (tot 13 jaar) en 2 teams in de U15 (tot 15 jaar).

Heb je belangstelling, kom dan gerust een keertje langs op één van de speelavonden.