Het bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met financiële zaken, beleid, externe contacten en ze houdt toezicht op de gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur vergadert zo’n zes keer per jaar. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, daarin wordt het gevoerde beleid terug gekoppeld aan de leden.

Om het bestuur te bereiken kun je een mail sturen naar: bestuur@bcflits.nl

Het bestuur van BC Flits bestaat uit:

Voorzitter:                           Nadia Sproates  –       voorzitter@bcflits.nl

Secretaris:                          Jasper Witteveen  –    info@bcflits.nl

Penningmeester:                Frans Peter Schraa  – penningmeester@bcflits.nl

Technische Zaken:             Vera Draaijer  –            tc@bcflits.nl

Algemene zaken & PR:      Thomas Sieverink –    pr@bcflits.nl

Jeugd:                                Birgit Rotman –           jeugd@bcflits.nl 

Activiteiten:                        Michel Draaijer –         activiteiten@bcflits.nl